Orasmaa Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Orasmaa Oy,
 Kirkkotie 23,
 18300  Heinola

Tietosuojavastaava Sirkku Orasmaa
orasmaa@orasmaa.fi

Yhteystiedot asiakasrekisteriin liittyvissä asioissa
orasmaa@orasmaa.fi

Asiakasrekisteri
Orasmaa Oy:n ja siihen liittyvien toiminimien asiakasyritysten, yhteistyökumppaneiden ja organisaatioiden asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden henkilötiedot.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Orasmaa Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynti, markkinointi ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietosuojasta informointi
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on velvollinen informoimaan asiakas- ja käyttäjärekisteriin rekisteröityjä yrityksiä, organisaatioita ja käyttäjiä rekisterin sisällöistä ja käyttötarkoituksista.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain etukäteen sovittuihin käyttötarkoituksiin:
– Orasmaa Oy:n myymien tuotteiden toimitustietojen, tilausten ja laskutuksen hallinta.
– Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus ja asiakassuhteiden hoito
– Markkinointi- ja viestintäpalvelujen hoitamiseen liittyvät asiat

Asiakasrekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Henkilön/yrityksen/organisaation nimi
LY-tunnus/rekisterinumero
Yhteyshenkilön nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Laskutustiedot

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen orasmaa@orasmaa.fi

Markkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen markkinointiin.

Henkilötietojen tarkastus-, korjaus ja poisto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tehdään henkilötietoihin tarpeelliset korjaukset tai poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterien tietolähteet
Rekisterin käyttäjätiedot kerätään asiakkailta asiakassuhteen perustamisen yhteydessä suullisesti, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta Orasmaa Oy:n ja sen kolmannen osapuolen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilyttäminen
Sähköisesti tallennetut rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan teknisin keinoin suojattuja.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Orasmaa Oy kehittää liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Orasmaa Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on asiakkaalle tarjottavien palvelujen kannalta tarpeellista. Palvelusuhteen päätyttyä kaikki yhteystiedot ja niihin kytketyt asiakkaan sisällöt poistetaan.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin mukaisia tietoja käsittelee Orasmaa Oy:ssä toimitusjohtaja tai hänen valvonnassaan ja ohjauksessaan toimiva yrityksen työntekijä tai yhteistyökumppanin edustaja.
Kaikki tietoja ylläpitävät henkilöt on koulutettu henkilötietojen ylläpitoon ja tietosuojalainsäädännön määräyksiin.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html